Maku & Aisti

Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: makuaisti@victoriamedia.fi

Ruokakulttuuriasiamies Syväniemi: Urbaani kuluttaja tahtoo lähiruokaa

Syvaniemi Anni-Mari ok_JKK5934

MTK:n ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi

Lähiruoka on lisännyt suosiotaan ja vallannut tilaa suomalaisten sydämissä. Kuluttajat arvostavat lähiruoan tuoreutta ja makua. Lähiruoka on löytänyt uusia kanavia ruokajärjestelmissä, esimerkkinä lukuisat ruokapiirit ja nettikaupat. Myös paljon parjatut kauppaketjut huomioivat paikalliset elintarvikkeet entistä paremmin lisäämällä lähiruoan tarjontaa. Toki paljon parannettavaa vielä on, sanoo MTK:n ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi MTK:n kutsuvierasseminaarissa ruokavaikuttajille 8.5.2015 Helsingissä.

– Ruokapiiritoiminta on laajentunut. Kiitos siitä kuuluu kuluttajille, jotka ovat määrätietoisesti etsineet uusia lähiruokakanavia. Ruokapiiritoiminta on kasvanut erityisesti kaupunkikeskuksissa lähialueineen. Ruoantuottajan näkökulmasta ruokapiirit ovat loistava tapa lisätä kuluttajien tietoisuutta ruoan alkuperästä ja tuotannosta, kertoo Syväniemi.

Syväniemen mukaan nettikauppaa on jo vuosikausia kehitetty suuntaan, joka on mahdollistanut pienten, lähiruokaa markkinoivien verkkokauppojen toiminnan isojen verkkokauppojen rinnalla.

– Ruokapiirit ja nettikauppa tuovat uusia mahdollisuuksia lähiruoan saatavuudelle ja mahdollistavat lähiruoan markkinoinnin kustannustehokkaammin ilman välikäsiä. Lyhyt elintarvikeketju, parempi kannattavuus, muistuttaa Syväniemi.

Syväniemi uskoo, että lähitulevaisuudessa suositaan aitoa, lisäaineetonta ja mahdollisimman vähän teollisuudessa muokattua ja vähän pakattua ruokaa.

MTK toivoo, että uuden hallituksen ohjelmassa suomalainen ruoka, lähiruoka on keskeisessä asemassa ja ohjelmaan tehdään selkeä kirjaus ruokamarkkinoiden vääristymien korjaamiseksi. Ruoantuotannon kannattavuutta pitää parantaa, ruokajärjestelmiä kehittää ja lähiruoan asemaa ruokamarkkinoilla vahvistaa. Lähiruokaohjelman ja vienninedistämisen rahoituksen merkitys on suuri.