Maku & Aisti

Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: makuaisti@victoriamedia.fi

Suomen kouluruokailusta mallia maailmalle

0

Kouluruuan merkitys on alettu nähdä maailmalla investointina kansakunnan tulevaisuuteen, ja yhä useampi maa on innostunut järjestämään ruokailua koululaisille. Suomen maksuton kouluruokailujärjestelmä voi antaa suuntaa toiminnan aloittamiselle ja kehittämiselle maailmalla.

Suomen toimivassa kouluruokailujärjestelmässä ovat mukana valtio, kunnat, yliopistot, yksityinen sektori sekä kansalaisjärjestöt. Yhteistyöllä pidetään yllä toimivaa, kustannustehokasta ja kestävää järjestelmää, joka tarjoaa päivittäin ravitsevaa, maistuvaa ja monipuolista ruokaa yli 800 000 lapselle, oppilaalle ja opiskelijalle.

Ulkoministeriö ja Opetushallitus ovat yhteistyössä koonneet ja julkaisseet Suomen kouluruokailusta tiiviin julkaisun School Meals for All. Sillä halutaan vastata kansainväliseen kiinnostukseen Suomen järjestelmän erityispiirteistä.

Julkaisussa kerrotaan, miten kouluruokailu on hallinnollisesti järjestetty, mitä ruualta ja ruokailutilanteilta vaaditaan sekä avataan Suomen pitkästä kokemuksesta kertyneitä parhaita käytäntöjä ja kehittämisen kohteita. Mukana on myös kertomukset siitä, miten kouluruokailu on käytännössä järjestetty viidessä suomalaisessa kunnassa.

Suomen tarina käy esimerkiksi

Suomen historian ja kouluruokailun kehittämisen rinnastaminen luo kehitysmaille mahdollisuuden vertaisoppimiseen. Vuosisadan alussa maamme oli köyhä, ja 40 prosenttia 15-vuotiaista oli lukutaidottomia. Kouluruokailun järjestäminen alkoi hyväntekeväisyyden kautta jo 1800-luvulla. Kouluruokailu oli aikansa sosiaalinen innovaatio, ja laki sen järjestämisestä säädettiin toisen maailmansodan aikana. Sodan jälkeinen köyhyys, evakkojen asuttaminen ja sotaorvoista huolehtiminen on tuttua monelle nykyiselle kehitysmaalle, joille Suomen tarina on arvokas esimerkki.

Kouluruokailun käytännöt ja lautasilla oleva ruoka kehittyvät ja elävät ajassa. Kouluruokailua kehitetään jatkuvasti yhteistyössä oppilaiden kanssa. Yhteistyöstä, osallisuudesta ja ravitsemuskasvatuksesta on tullut osa kouluruokailulle asetettuja kansallisia oppimista edistäviä tavoitteita.

Maailman ruokaohjelma (World Food Programme, WFP) auttaa 71 maan hallitusta järjestämään kouluruokailua yli 18 miljoonalle lapselle. Maailman ruokaohjelman kehittäessä kouluruokailujärjestelmiä yhä toimivammiksi, Suomen pitkäikäinen ja kattava järjestelmä on herättänyt kiinnostusta eri puolilla maailmaa.

School Meals for All

Fazer selvitti kaikkien aikojen kouluruokasuosikit

9eb27a7d330e57e1_800x800ar

Maksuton kouluruoka täyttää tänä vuonna 70 vuotta, ja osana juhlavuoden toimenpiteitään Fazer järjesti Kaikkien aikojen kouluruoka -äänestyksen suomalaille. Kestosuosikkien makaronilaatikon ja pinaattilettujen kärkeen äänestyksessä kiilasi niukasti lihapullat ja perunamuusi. Nyt viikonloppuna järjestettävässä Tubecon-tapahtumassa Fazerin isännöimässä ruokakorttelissa maistellaan ja keskustellaan kouluruoasta, ja viikolla 35 menneiden vuosikymmenien kouluruokia nautitaan Fazerin Amica-kouluravintoloissa ympäri Suomen.

Kaikkien aikojen kouluruoat TOP 10 (2018):

  1. Lihapullat ja perunamuusi
  2. Makaronilaatikko
  3. Pinaattiletut
  4. Kalapuikot
  5. Broiler-currykastike ja riisi
  6. Kasvispihvit
  7. Kanaviillokki
  8. Puurot
  9. Keitot
  10. Pastaruoat

Fazer.fi-sivuston Kaikkien aikojen kouluruokakyselyyn vastasi 21.5.–17.6. välisenä aikana 2 899 vastaajaa ympäri Suomen. Valmiita vastausvaihtoehtoja oli annettu kuusi kappaletta nykylasten tiedettyjä kouluruokasuosikkeja. Lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus ilmoittaa jokin oma suosikkinsa.

“Kotiruoka ja perinteiset suomalaiset ruoat maistuvat koululaisille, kuten kala- ja siipikarjaruoat sekä lihapullat, jotka ovat olleet koulujen ruokalistoilla vuodesta 1978. Me Fazerilla pidämme huolen, että ravintoloistamme löytyy jatkossakin perinteistä ja hyvänmakuista kotiruokaa, johon luotetaan” pohtii Fazer Food Services Suomen gastronomia- ja tuotekehitysjohtaja Marianne Nordblom.

Fazer mukana Tubeconissa

Fazerin ruokakortteli sijaitsee aivan Tubeconin ytimessä ja kuljettaa osallistujat päivän ateriarytmin mukaan erilaisten toiminnallisten pisteiden kautta pohtimaan osallistujan omaa ruokapäivää. Tutustu Fazer-ruokakorttelin ohjelmaan Tubeconissa 17.-18.8.
https://www.fazer.fi/artikkelit/fazer-ruokakorttelin-ohjelma-tubeconissa-17.-18.8/

Fazer Food Services toimii kumppanina n. 60 koulussa ja tarjoilee ruoan päivittäin 34 000 koululaiselle. Tubecon-tapahtumaosallistuminen on osa Fazer Food Servicesin Kouluruoka 70 vuotta -juhlintaa, joka huipentuu teemaviikkoon ravintoloissa 27.-31.8.

Fazer tutki huoltajien näkemyksiä kouluruoasta – joka neljäs huolissaan lasten syömisestä

97968e700b75ed08_800x800ar

Fazerin tammikuussa tekemän tutkimuksen mukaan suomalaisten lasten huoltajien mielikuvat kouluruoasta ovat pääosin hyviä. Huolta herättivät lasten riittävän monipuolinen syöminen sekä tiedon liikkumattomuus koulun ja kodin välillä.

Kysyttäessä kouluruokaan liitettäviä mielikuvia vastaajat nostivat esiin sen olevan monipuolista, terveellistä ja ravitsevaa. Samalla kustannushaaste tunnistetaan ja vanhemmat toivovat, että kouluruokaan käytettäisiin enemmän resursseja.

Koululaisten huoltajat pitävät kouluruoan tärkeimpänä tehtävänä antaa polttoainetta koulupäivän jaksamiseen (90%). Yläkouluikäisten huoltajien vastauksissa korostuivat myös makunautinnot ja sosiaalinen tauko. Ruoan maistuvuus, laadukkuus ja nousivat kriittisiksi tekijöiksi, sillä niiden tärkeys ja odotukset ruokapalvelulle eivät kohdanneet.

Vastaajat ovat kuitenkin huolissaan lapsen jaksamisesta koulupäivän aikana ja sen jälkeen. Jopa joka neljäs (27%) oli erittäin huolissaan siitä, että lapsi ei syö riittävän monipuolisesti. Myös keskittymisestä sekä liikkumisen ja nukkumisen riittämisestä oli useampi kuin joka viides erittäin huolissaan.

”Tutkimus vahvisti meille sen, että on ensiarvoista jatkaa tärkeää työtämme kasvisruoan kehittämisessä. Haluamme myös tutkia syvällisemmin ruoan vaikutusta aivojen toimintaan eli koulujenkin kannalta tärkeisiin teemoihin kuten jaksamiseen, keskittymiseen ja oppimiseen”, kertoo Fazer Food Services Suomen toimitusjohtaja Jaana Korhola.

Koulun ja kodin välistä yhteistyötä kaivataan

Fazerin tutkimuksen mukaan palveluiden tuottajan ja kodin välillä ei useinkaan ole minkäänlaista vuorovaikutusta. Lähes puolella vastaajista ei ole selkeää käsitystä siitä, miten lapsen kouluruokailu toimii tai, mitä lapsi syö vai syökö ollenkaan. Vain 40% vastanneista koki saavansa riittävästi tietoa lapsen kouluruokapalveluista. Puolet vanhemmista toivoo saavansa lisää tietoa kouluruokapalvelusta verkosta ja sähköisistä kanavista.

”Tämä avaa tarpeen miettiä sitä, miten ruokapalvelut tuotetaan ja asiakasvuoropuhelu toteutetaan – etenkin nyt kun ruokailu kouluissa on osa virallista opetussuunnitelmaa eli ruokakasvatusta”, Korhola toteaa.

Mitä enemmän vanhemmat kokivat saaneensa tietoa kouluruokailuun liittyvistä asioista, sitä paremmiksi he arvioivat kouluruokapalveluita kaikilla osa-alueilla.

Oppilaat mukaan suunnittelemaan tulevaisuuden kouluruokia

Käynnissä olevien maakunta- ja sote-uudistusten myötä pienien kuntien kyky tuottaa ruokapalveluita tulee haasteelliseksi, sillä ne eivät kuulu kuntien ydinpalveluihin. Samaan aikaan huoltajien odotukset ruoan laatua ja ravitsemusta kohtaan kasvavat.

Tulevaisuuden kouluruoassa tärkeimmiksi tekijöiksi nousivat ruoan maku (80%), toisena kotimaiset raaka-aineet (53%) ja kolmantena ruokahävikin vähentäminen (46%).

Kaksi kolmesta vastaajasta (64%) toivoi, että tulevaisuudessa lapset osallistettaisiin kouluruoan kehittämiseen ja ideoimiseen. Erityisesti pienempien lasten vanhemmat haluaisivat, että lapsi saa maistella ja kokeilla erilaisia ruokia, sekä oppia ruoan merkityksestä omalle hyvinvoinnille. Yläkoululaisten vanhemmat toivoivat parempaa lasten mielipiteen huomioimista kouluruokapalvelujen kehittämisessä.

Älä tuputa  rohkaise

Hyvä esimerkki Fazerin tekemästä ruokapalveluiden kehitystyöstä on nk. nudging eli töytäisy, jolla ravintolat voivat edistää koululaisia muuttamaan käyttäytymistään, kuten vähentämään lihankulutusta ja lisäämään kasvisten osuutta.

”Sen sijaan, että lapsia käskettäisiin muuttamaan ruokailutottumuksiaan terveellisempään suuntaan, heitä voidaan hienovaraisesti ohjata tekemään toisin. Tuputtamisen sijaan rohkaistaan hiukan – juuri sen verran että he ohjautuvat tekemään itse myönteisempiä valintoja”, Korhola kertoo.

Korholan mukaan tulevaisuudessa yksi tärkeimmistä seikoista on varmistaa laadukkaiden kouluruokapalveluiden saanti myös jatkossa.

”Haluamme korostaa ruoan ravitsevuutta ja hyvinvointia tuottavaa vaikutusta. Erityisesti olemme kiinnittäneet huomiota vastuulliseen hankintaan, kuten kotimaisiin raaka-aineisiin. Olemme panostaneet entistä enemmän myös toimintaan ruokahävikin torjumisessa”, hän sanoo.

Fazer selvitti koululaisten huoltajien näkemyksiä, odotuksia ja toiveita liittyen kouluruokailuun. Kyselytutkimus toteutettiin kuluttajaverkkopaneelilla. Kokonaisvastaajamäärä oli 1004, joista alle kouluikäisten huoltajia oli noin 20%. Vastaajat edustivat tilastollisesti Suomen väestöä. Kyselytutkimuksen toteutti Fazer Food Servicesille Innolink tammikuussa 2018. 

Kasvisten määrää halutaan lisätä kouluruokailussa

vegetable-mixture

Suomen ympäristökeskus on käynnistänyt hankkeen, jossa testataan ja tutkitaan tapoja kasvisruoan houkuttelevuuden lisäämiseksi kouluruokailussa. Jyväskylässä, Asikkalassa ja Liperissä toteutettavat kokeilut suunnitellaan yhdessä kuntien ruokapalveluiden ja koulujen kanssa. Lähtökohtana on kehittää uudenlaista yhteistyötä ja oppimista oppilaiden, koulun, ruokapalvelujen ja vanhempien kesken.

”Kouluruokasuositusten mukaan kasvisruokaa tulisi lisätä kouluruokailussa. Muutos ei kuitenkaan tapahdu itsestään. Hyvin paljon riippuu siitä, miten ja millaista kasvisruokaa koulussa tarjotaan. Kasvisruoka on nostettava vahvemmin esille keittiöiden tuotekehittelyssä ja ruokasaleissa. Myös oppilaat on otettava mukaan kouluruoan kehittämiseen. Käytännöt eri kunnissa ja ruokapalveluiden välillä vaihtelevat suuresti”, erikoistutkija Minna Kaljonen Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Vähemmän lihaa, enemmän kasviksia

Uudet kouluruokailusuositukset kehottavat vähentämään punaisen lihan ja lihajalosteiden käyttöä ja lisäämään sesonginmukaisten kasvisten käyttöä. Kasvisten määrän lisääminen ruokailussa on perusteltua sekä terveyden että ympäristön kannalta. Kasvisten määrän lisääminen ruokavaliossa auttaa ehkäisemään sydän- ja verisuonitauteja sekä 2-tyypin diabetesta. Ruokavalioita muuttamalla myös ruoan tuotannon ja kulutuksen ympäristökuormaa voidaan vähentää merkittävästi.

Kokeilut toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja Kylän kattauksen sekä Asikkalan ja Liperin kuntien ruokapalveluiden kanssa. Hyviksi koettuja käytäntöjä levitetään eteenpäin muun muassa Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkoston ja resurssiviisaiden FISU-kuntien kautta.

Kestävän kouluruokailun kokeilut on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Politiikka, käytännöt ja kestävän ruokavalion muutospotentiaali (Poprasus) -hanketta. Tutkimuskonsortiossa ovat mukana Suomen ympäristökeskuksen lisäksi Tampereen yliopisto ja Kuluttajatutkimuskeskus. Hanke toteutetaan vuosina 2017-2020

Hanke verkossa

Tampereen kouluissa syödään sydänystävällistä leipää

bread6

Kouluruokailussa siirrytään jälleen askel sydänystävällisempään suuntaan, kun keiton kaveriksi saadaan syksystä alkaen aina vähäsuolainen pehmeä leipä. Tuttu kouluissa tarjottu näkkäri sekä levite täyttävät jo Sydänmerkin kriteerit.

Koulujen ruokasalit täyttyvät taas kesän jälkeen ja ainakin uusien koululaisten vanhempia kiinnostaa mitä koululounas pitää sisällään. – Kouluissa tarjottu leipä tulee suomalaisista leipomoista, kertoo Tampereen Voimian tuotekehitysvastaava Maiju Suvanto. – Lisäksi ruisleivissä käytetty ruis on pääosin suomalaista. Ja elokuusta alkaen pehmeät leivät ovat sydänystävällisiä eli vähäsuolaisia ja runsaskuituisia.

Leipä, levite ja ruokajuoma täydentävät koululounasta ja niiden ravitsemuksellinen rooli on merkittävä. Tampereen Voimian ravitsemussuunnittelija Virpi Uskin mukaan koululaisten ruokailua on kehitetty järjestelmällisesti sydänystävällisempään suuntaan. – Koulujen näkkäri samoin kuin levite ovat Sydänmerkki-tuotteita ja koulumaito ja -piimä rasvattomia. Jokapäiväisillä valinnoilla on suuri merkitys kasvavan koululaisen hyvinvointia tukevalle syömiselle ja ruokailulle.

Lounaalla koululaisille tarjotaan lämmin ruoka lisäkkeineen sekä salaatti, keittopäivinä ateriaa täydentää pehmeä leipä ja hedelmä tai tuorepala. Joka päivä tarjotaan lisäksi näkkileipä, levite ja ruokajuoma. Jotta pieni – tai isompi – koululainen saisi tarvitsemansa energian koulupäivään, hänen tulisi syödä koko ateriakokonaisuus. Tärkeintä on tietysti, että ruoka maistuu. – Tavoitteemme on, että kaikki lapset ja nuoret syövät koululounaan, joten maku on ensimmäisenä tärkeysjärjestyksessä, Suvanto ja Uski toteavat.

Lasten ruokakouluissa kasvikset ja kala tutuiksi

6ab735bd-88e3-4fff-9c9b-e2d5f11ce350-main_image

4H-yhdistykset järjestävät ruokakouluja jälleen tänä kesänä. Teemoina ovat kasvikset ja kala. Ruokakoulu on 8-12-vuotiaille lapsille suunnattu 4-5-päiväinen päiväleiri, joka tarjoaa lapsille mahdollisuuden kokea ruokailoa kaikin aistein.

Kesän ruokakouluissa 900 lasta kokkaa tänä kesänä aterioita kasviksista ja kalasta. 4H-yhdistysten toteuttamissa ruokakouluissa lapset oppivat terveellisen ruoan ja liikunnan merkityksen hauskalla ja mukaansatempaavalla tavalla. Myös toimittajilla on mahdollisuus vierailla eri paikkakuntien ruokakouluissa.

Tänä vuonna 4H-yhdistykset järjestävät 45 ruokakoulua 8-12-vuotiaille lapsille. Ruoan tuotantoketjuista esillä ovat kasvikset ja kala.Raaka-aineet tulevat lapsille tutuiksi ruoan valmistuksessa, ravitsemuskeskusteluissa, aistiharjoituksissa sekä maatilavierailuilla.

Ruokailoa kasviksista
Jo lapsena luotu myönteinen suhde kasviksiin kantaa koko elämän. Ruokakouluissa lapset oppivat kasvisten käyttöä yhdessä ruokaa valmistamalla. He maistelevat niin kauden tuotteita kuin kotimaisia vihannespakasteitakin.

”Kasvikset ovat hyvinvointia tukevan monipuolisen ruokavalion perusta. Niiden lapsena opittu päivittäinen ja monipuolinen käyttö lisää sekä väriä että terveyttä elämään”, sanoo Apetit Oyj:n viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Mikko Merisaari.

Kalaa pöytään
Kalan reitti merestä tai järvestä ruokapöytään on varsinainen pikataival. Tänään vedestä nostettu kala on kaupassa viimeistään huomenna. Ruokakouluissa lapset oppivat kalan oikeaa käsittelyä ja tapoja valmistaa herkullisia ruokia eri kalalajeista.

”Syömällä kalaa monipuolisesti ja ainakin kahdesti viikossa voi varmistaa itselleen kaikki kalan lukuisat terveysvaikutukset ja tapa onkin hyvä opetella jo lapsesta alkaen”, muistuttaa Pro Kala ry:n toiminnanjohtajaKatriina Partanen.

Lasten kautta viesti perheille
Ruokakoulun toiminnan perustana ovat lapsiperheiden uudet Syödään yhdessä -ruokasuositukset. Niissä korostetaan ruokakasvatusta, lapsen syömään oppimisen tukemista ja perheen yhteisten ruokahetkien tärkeyttä. Ruokakoulujen päätöspäivällisille ovatkin myös lasten vanhemmat tervetulleita.

Kokemusten ja palautteiden perusteella lasten osallistuminen ruokakouluun edistää ruoan arvostusta lapsiperheissä.

Ruokakoulu on 8-12-vuotiaille lapsille suunnattu 4-5-päiväinen päiväleiri, joka tarjoaa lapsille mahdollisuuden kokea ruokailoa kaikin aistein, vierailla maatilalla ja nauttia liikunnan riemusta. Lisää tietoa toiminnasta sekä ilmoittautuminen ruokakouluihin, www.ruokakoulu.fi.

Ruokakoulu – Matskolan -hankkeen kasvikset ja kala -teemojen yhteistyökumppanit ovat Apetit Oyj, Kotimaiset Kasvikset, Puutarhaliitto – Trädgårdsförbundet, tuottajajärjestöt MTK ja SLC, Ruokatieto Yhdistys ry sekä Kalatalouden Keskusliitto ja Pro Kala ry.

:KATSO VIDEO: Myös koulun kasvisruoka voi maistua nuorille

eewrmhse56xog6yge3ow

Kysyttäessä yläasteikäisiltä nuorilta koulun ruokalistojen suosikeista aika harva nostaa kasvisruoan kärkeen. Yleensä syynä on maku ja se, että kasvisruoasta ei oikein lähde nälkä.

Jotta ekologisesti kestävämmän kasvisruoan suosio saataisiin kasvamaan ja koulujen kasvisruokapäivien ruokahävikki pienenemään, kannattaa suurkeittiöiden panostaa kasvisruoan makuun ja ravitsemuksellisiin arvoihin. Myös kasvisruoan pitää maistua hyvältä ja sen täytyy ravita monipuolisesti. Siis pitää nälkä poissa.

Felix laittoi uudet Smart Mat -kasvispihvit ja -nugetit yläkouluikäisten nuorten arvioitaviksi. Kuten videosta näkyy, kuusihenkisen raadin tuomio oli yksimielinen: tämä kasvisruoka sekä maistui hyvältä että piti nälän poissa. Ruoalle annetut kouluarvosanat vaihtelivat 8 ja 9- välillä.

Tampereen Ateria: Kouluruoka on Tampereella entistä suositumpaa

Logo_Suomalaista_voimaruokaa

Uusimman valtakunnallisen Kouluterveyskyselyn mukaan kouluruokailu on Tampereella suositumpaa kuin ennen ja erityisesti tamperelaiset lukiolaiset ovat tyytyväisiä koululounaaseen. Ruoka on opiskelijoiden enemmistön mielestä laadukasta ja maistuvaa. Tampereella nuorilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa ruokailuunsa ja ruokalistaa on kehitetty yhteistyössä.

Tampereen lukiolaisista 67 % on sitä mieltä, että koululounas on laadukas ja maistuu hyvältä. Tulos on hieno, kun koko maassa keskimäärin puolet lukiolaisista pitää lounastaan hyvälaatuisena. Tamperelaiset tietävät mistä puhuvat, sillä lounaan käy syömässä joka arkipäivä 76 % lukiolaisista, mikä on sekin enemmän kuin valtakunnallinen taso. Myös tamperelaisissa yläkoulussa koululounaan syöminen päivittäin yleistyi hieman verrattuna edelliseen vuoteen. Vastaajien mielestä lounasta on riittävästi tarjolla ja aika riittää hyvin sen nauttimiseen. Tampereella ollaan myös himpun verran innokkaampia salaatinsyöjiä kuin muualla.

Tampereen Aterian lasten ja nuorten aterioista vastaava asiakkuuspäällikkö Susanna Järvinen kertoo, että koulu- ja opiskelijaruokailun hyvä kehitys on näkynyt myös Tampereen Aterian omassa vuosittaisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä. Onnistumisen taustalla on monta tekijää. – Olemme osallistaneet opiskelijoita oman ruokailunsa kehittämiseen. Ruokalistaa on uudistettu palautteen ja asiakaskyselyn pohjalta enemmän nuorten makua vastaavaksi. Esimerkiksi Lyseon lukiolla opiskelijat testaavat uusia kasvisruokia. Koulujen salaattipöydässä jokainen saa itse sekoittaa oman salaattinsa.

Entä missä olisi eniten parantamisen varaa? Ruokailuympäristö koetaan meluisaksi kouluissa kautta koko Suomen. Myös Tampereella kehityskohteena on ruokarauha sekä aikuisten osallistuminen ruokailuun yhdessä nuorten kanssa.

Haastetta ravitsemuksessa riittää edelleen. Kyselyn mukaan moni nuori jättää jonkun päivän aterioista syömättä. Peruskoululaisista 43 prosenttia, lukiolaisista 32 prosenttia ja ammattiin opiskelevista 55 prosenttia ei syö aamupalaa joka arkiaamu. Hieman harvempi jättää väliin koululounaan ainakin yhtenä päivänä viikossa. Myönteistä kuitenkin on, että energiajuominen nauttiminen ja makeisten syöminen koulupäivän aikana on vähentynyt viime vuosina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisee vuosittain valtakunnallisen Kouluterveyskyselyn tulokset. Kouluterveyskyselystä saadaan runsaasti tietoa 14-20-vuotiaiden nuorten elinoloista, kouluoloista, koetusta terveydestä, terveystottumuksista sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta. Kyselyyn ovat vastanneet yläkoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Kouluterveyskyselyyn vastasi vuonna 2013 yhteensä 182 864 nuorta.

» Tampereen Ateria

Ammattikeittiöosaajat ry suosittelee: Hyvän kouluruokailun julistus

print_sd9ilTyr3G

Koulujen alkaessa on tapana julistaa valtakunnallinen koulurauha. Onnistunut kouluruokailutilanne on koulurauhaakin ylläpitävä asia. Huolehtisimmeko tänä vuonna hyvien käytänteiden toteutumisesta kouluruokailussa?

Hyvän kouluruokailun julistus:

• Varaamme koululounaalle riittävästi aikaa ja huolehdimme siitä, että ruokailutilanteeseen osallistuu ruokailun sujumisesta vastuun ottavia aikuisia.
Emme salli ruoalla leikkimistä emmekä muutakaan häiriökäyttäytymistä koululounaalla.

• Ruokalistamme on näkyvillä koulumme tai kuntamme nettisivuilla sekä ruokasalissa. Ruokalista on sekä informatiivinen että inspiroiva.

• Tarjoamme päivittäin vähintään kaksi ateriavaihtoehtoa, joista toinen on kasvisvaihtoehto. Ruokalistamme on monipuolinen ja noudattaa kouluruokailusuositusta.

• Käyttämillemme raaka-aineille on asetettu laatukriteerit. Raaka-ainevalinnoissa huomioidaan maukkaus, terveellisyys ja sesonginmukaisuus.

• Kouluruoka tuotetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hävikkiä minimoidaan ruoan valmistusvaiheesta aina tarjoiluvaiheen loppuun asti.

• Koulussamme on ravintolatoimikunta, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa kouluvuoden aikana. Toimikuntaan kuuluu ruokapalvelun ja oppilaiden edustajia sekä rehtori. Kokoontumisista pidetään pöytäkirjaa ja päätetyistä asioista raportoidaan kaikille koulun sidosryhmille.

• Huolehdimme ruokailutilojen siisteydestä ja tarjoamme kouluruokaa iloisesti palvellen. Emme salli oppilailla päällysvaatteita ruokailutilassa. Ruokapalveluhenkilökunnan työasut ovat siistejä ja tarkoituksenmukaisia.

• Meillä on toimiva omavalvontaohjelma ja suunnitelma poikkeustilanteita varten.

• Keittiöhenkilökuntamme on koulutettu valmistamaan erityisruokavalioita (esimerkiksi huomioimaan allergiat ja yliherkkyydet sekä varsinaiset erityisruokavaliot), ja erityisruokavaliotaidot pidetään ajan tasalla. Osaaminen testataan säännöllisesti.

• Ruokapalveluhenkilöstö, oppilaat ja opettajat kehittelevät rakentavasti vuorovaikuttaen kouluruokaa ja ruokailuhetkeä kaikkia miellyttävään suuntaan.

Olemme vakuuttuneita siitä, että HYVÄ ruoka edistää HYVIÄ oppimistuloksia!

Hakisiko teidän koulunne kouluruokadiplomia tänä syksynä?

Ammattikeittiöosaajat ry:n alkuvuonna 2013 lanseeraama Kouluruokadiplomi-käytäntö tukee suomalaisen kouluruokailun korkeaa tasoa ja kohottaa kouluruoan tekijöiden ja koko kouluyhteisön imagoa terveellisen ja maittavan ruoan tarjoajina. Jotta koulu voisi ansaita diplomin, on sen täytettävä itsearviointiin perustuvan kysymyssarjan väittämät ja kysymykset 85-prosenttisesti oikein.

Kysymyspatteriston avulla kouluruokailun järjestäjä voi tarkistaa, toimiiko hän hyvien käytäntöjen mukaisesti. Tarkistuslistassa on 45 kohtaa, ja se sisältää kysymyksiä laadukkaan kouluruokailun eri osa-alueista.

Kouluruokadiplomi on osa maa-ja metsätalousministeriön rahoittamaa ja Ammattikeittiöosaajat ry:n koordinoimaa laatuketjuhanketta ( Herkkuammatti).

Yrityskumppaneina toimivat Blue Service Patrners Oy, Electrolux Professional Oy, Heinon Tukku Oy ja Sodexo Oy.

Kouluruokadiplomi-kysymyssarjan rakentamiseen ovat Ammattikeittiöosaajien lisäksi osallistuneet kampanjan asiantuntijaryhmä ja pilottikoulut.
kouluruokadiplomi.fi