Maku & Aisti

Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: makuaisti@victoriamedia.fi

Ammattikeittiöosaajat ry suosittelee: Hyvän kouluruokailun julistus

print_sd9ilTyr3G

Koulujen alkaessa on tapana julistaa valtakunnallinen koulurauha. Onnistunut kouluruokailutilanne on koulurauhaakin ylläpitävä asia. Huolehtisimmeko tänä vuonna hyvien käytänteiden toteutumisesta kouluruokailussa?

Hyvän kouluruokailun julistus:

• Varaamme koululounaalle riittävästi aikaa ja huolehdimme siitä, että ruokailutilanteeseen osallistuu ruokailun sujumisesta vastuun ottavia aikuisia.
Emme salli ruoalla leikkimistä emmekä muutakaan häiriökäyttäytymistä koululounaalla.

• Ruokalistamme on näkyvillä koulumme tai kuntamme nettisivuilla sekä ruokasalissa. Ruokalista on sekä informatiivinen että inspiroiva.

• Tarjoamme päivittäin vähintään kaksi ateriavaihtoehtoa, joista toinen on kasvisvaihtoehto. Ruokalistamme on monipuolinen ja noudattaa kouluruokailusuositusta.

• Käyttämillemme raaka-aineille on asetettu laatukriteerit. Raaka-ainevalinnoissa huomioidaan maukkaus, terveellisyys ja sesonginmukaisuus.

• Kouluruoka tuotetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hävikkiä minimoidaan ruoan valmistusvaiheesta aina tarjoiluvaiheen loppuun asti.

• Koulussamme on ravintolatoimikunta, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa kouluvuoden aikana. Toimikuntaan kuuluu ruokapalvelun ja oppilaiden edustajia sekä rehtori. Kokoontumisista pidetään pöytäkirjaa ja päätetyistä asioista raportoidaan kaikille koulun sidosryhmille.

• Huolehdimme ruokailutilojen siisteydestä ja tarjoamme kouluruokaa iloisesti palvellen. Emme salli oppilailla päällysvaatteita ruokailutilassa. Ruokapalveluhenkilökunnan työasut ovat siistejä ja tarkoituksenmukaisia.

• Meillä on toimiva omavalvontaohjelma ja suunnitelma poikkeustilanteita varten.

• Keittiöhenkilökuntamme on koulutettu valmistamaan erityisruokavalioita (esimerkiksi huomioimaan allergiat ja yliherkkyydet sekä varsinaiset erityisruokavaliot), ja erityisruokavaliotaidot pidetään ajan tasalla. Osaaminen testataan säännöllisesti.

• Ruokapalveluhenkilöstö, oppilaat ja opettajat kehittelevät rakentavasti vuorovaikuttaen kouluruokaa ja ruokailuhetkeä kaikkia miellyttävään suuntaan.

Olemme vakuuttuneita siitä, että HYVÄ ruoka edistää HYVIÄ oppimistuloksia!

Hakisiko teidän koulunne kouluruokadiplomia tänä syksynä?

Ammattikeittiöosaajat ry:n alkuvuonna 2013 lanseeraama Kouluruokadiplomi-käytäntö tukee suomalaisen kouluruokailun korkeaa tasoa ja kohottaa kouluruoan tekijöiden ja koko kouluyhteisön imagoa terveellisen ja maittavan ruoan tarjoajina. Jotta koulu voisi ansaita diplomin, on sen täytettävä itsearviointiin perustuvan kysymyssarjan väittämät ja kysymykset 85-prosenttisesti oikein.

Kysymyspatteriston avulla kouluruokailun järjestäjä voi tarkistaa, toimiiko hän hyvien käytäntöjen mukaisesti. Tarkistuslistassa on 45 kohtaa, ja se sisältää kysymyksiä laadukkaan kouluruokailun eri osa-alueista.

Kouluruokadiplomi on osa maa-ja metsätalousministeriön rahoittamaa ja Ammattikeittiöosaajat ry:n koordinoimaa laatuketjuhanketta ( Herkkuammatti).

Yrityskumppaneina toimivat Blue Service Patrners Oy, Electrolux Professional Oy, Heinon Tukku Oy ja Sodexo Oy.

Kouluruokadiplomi-kysymyssarjan rakentamiseen ovat Ammattikeittiöosaajien lisäksi osallistuneet kampanjan asiantuntijaryhmä ja pilottikoulut.
kouluruokadiplomi.fi