Maku & Aisti

Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: makuaisti@victoriamedia.fi

Aromiaineiden käyttö elintarvikkeissa

EU on määritellyt ensimmäistä kertaa noin 2 500 sallitun aromiaineen turvallisen käytön ruuassa. Joillekin aromiaineille on turvallisuusarvioinnin jälkeen annettu raja-arvot, toisille aromeille on asetettu raja-arvoja aromikäytössä.

Ylitarkastaja Anna Lemström maa- ja metsätalousministeriöstä tarkentaa, että aromikäytön lisäksi joitakin aineita lisätään elintarvikkeisiin esimerkiksi piristävän tai makeuttavan vaikutuksen vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi kofeiini, heikompi piriste teobromiini, sitrusperäinen makeuttaja neohesperidiini dihydrokalkoni E959 ja steviasta saatava rebaudiosidi A.

400 aineen arviointi kesken

Nyt julkaistusta 2 500 aromiaineesta vielä 400 on arvioimatta, mutta ne ovat mukana sallittujen aineiden luettelossa. Lemströmin mukaan EU:ssa ei katsottu asianmukaiseksi häiritä aromiaineiden ja elintarvikkeiden markkinoita.

Arvioimattomille aromiaineille on vahvistettu määräaikoja, joiden kuluessa tieteellinen aineisto on toimitettava Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen Efsan arvioitavaksi.

– Osa aineista on pudonnut luettelon valmistelun aikana pois, koska niitä ei enää ole haluttu käyttää. Pieni määrä aineita on myös kielletty, koska niitä ei ole voitu todeta turvallisiksi, Lemström toteaa.

Aromiaineiden arviointityö siis jatkuu EU:ssa. Seuraavaksi tullaan luetteloimaan paistoaromit, aromivalmisteet, aromin lähtöaineet ja raaka-aineet, joiden alkuperä on muuta kuin elintarvike sekä ryhmä muut aromit. Tämän tyyppisiä aromeja on aromiaineita vähemmän, mutta ne ovat koostumukseltaan monimutkaisempia kuin aromiaineet. Suuritöisen aromiaineluettelon takia näiden arviointi ei vielä ole edes alkanut.

Nyt julkaistu luettelo on luettelon osa A ja osioihin B-F kuuluvia aromiaineita koskevat tiedot pitää toimittaa komissiolle ensi syksynä.

Arviointi alkoi 1990-luvulla

Aromiaineiden arviointiprosessi alkoi EU:ssa jo 1990-luvulla ja oli Lemströmin mukaan työläs. Se aloitettiin keräämällä luettelo markkinoilla olevista aromiaineista. Tästä syntyi vuonna 1999 julkaistu aromiainerekisteri.

Ennen elintarvikearomien luetteloa ei EU:ssa ollut kaikki jäsenmaat kattavaa tietoa siitä mitä aineita ja miten paljon niitä käytetään. Jäsenmailla saattoi myös olla omia vaatimuksiaan aromiaineille.

Aromi on nimitys erilaisille tuotteille, joita lisätään elintarvikkeeseen antamaan tai muuttamaan tuoksua tai makua. Niitä ei ole tarkoitettu syötäväksi sellaisenaan.

Aromiaine puolestaan on määritelty kemiallinen aromi. Aromiaineet on ennakkohyväksytettävä EU:ssa. (Ruokatieto)

Ravitsemusväitteet ja kuluttajien mielikuvat eivät aina kohtaa (17.10.2012)
Steviakasvista valmistettu kaloriton makeutusaine on sallittu käyttöön(9.12.2011)
Miten vähennän altistustani asetaldehydille? (6.10.2011)

Muualla verkossa:
EU: EU parantaa elintarvikkeiden turvallisuutta: luettelo sallituista aromiaineista
Aromiasetus (EY) N:o 1333/2008 liite I
MMM: EU:n aromiaineluettelo on julkaistu
MMM Facebookissa