Maku & Aisti

Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: makuaisti@victoriamedia.fi

Ammattikeittiöosaajat ry suosittelee: Hyvän kouluruokailun julistus

print_sd9ilTyr3G

Koulujen alkaessa on tapana julistaa valtakunnallinen koulurauha. Onnistunut kouluruokailutilanne on koulurauhaakin ylläpitävä asia. Huolehtisimmeko tänä vuonna hyvien käytänteiden toteutumisesta kouluruokailussa?

Hyvän kouluruokailun julistus:

• Varaamme koululounaalle riittävästi aikaa ja huolehdimme siitä, että ruokailutilanteeseen osallistuu ruokailun sujumisesta vastuun ottavia aikuisia.
Emme salli ruoalla leikkimistä emmekä muutakaan häiriökäyttäytymistä koululounaalla.

• Ruokalistamme on näkyvillä koulumme tai kuntamme nettisivuilla sekä ruokasalissa. Ruokalista on sekä informatiivinen että inspiroiva.

• Tarjoamme päivittäin vähintään kaksi ateriavaihtoehtoa, joista toinen on kasvisvaihtoehto. Ruokalistamme on monipuolinen ja noudattaa kouluruokailusuositusta.

• Käyttämillemme raaka-aineille on asetettu laatukriteerit. Raaka-ainevalinnoissa huomioidaan maukkaus, terveellisyys ja sesonginmukaisuus.

• Kouluruoka tuotetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hävikkiä minimoidaan ruoan valmistusvaiheesta aina tarjoiluvaiheen loppuun asti.

• Koulussamme on ravintolatoimikunta, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa kouluvuoden aikana. Toimikuntaan kuuluu ruokapalvelun ja oppilaiden edustajia sekä rehtori. Kokoontumisista pidetään pöytäkirjaa ja päätetyistä asioista raportoidaan kaikille koulun sidosryhmille.

• Huolehdimme ruokailutilojen siisteydestä ja tarjoamme kouluruokaa iloisesti palvellen. Emme salli oppilailla päällysvaatteita ruokailutilassa. Ruokapalveluhenkilökunnan työasut ovat siistejä ja tarkoituksenmukaisia.

• Meillä on toimiva omavalvontaohjelma ja suunnitelma poikkeustilanteita varten.

• Keittiöhenkilökuntamme on koulutettu valmistamaan erityisruokavalioita (esimerkiksi huomioimaan allergiat ja yliherkkyydet sekä varsinaiset erityisruokavaliot), ja erityisruokavaliotaidot pidetään ajan tasalla. Osaaminen testataan säännöllisesti.

• Ruokapalveluhenkilöstö, oppilaat ja opettajat kehittelevät rakentavasti vuorovaikuttaen kouluruokaa ja ruokailuhetkeä kaikkia miellyttävään suuntaan.

Olemme vakuuttuneita siitä, että HYVÄ ruoka edistää HYVIÄ oppimistuloksia!

Hakisiko teidän koulunne kouluruokadiplomia tänä syksynä?

Ammattikeittiöosaajat ry:n alkuvuonna 2013 lanseeraama Kouluruokadiplomi-käytäntö tukee suomalaisen kouluruokailun korkeaa tasoa ja kohottaa kouluruoan tekijöiden ja koko kouluyhteisön imagoa terveellisen ja maittavan ruoan tarjoajina. Jotta koulu voisi ansaita diplomin, on sen täytettävä itsearviointiin perustuvan kysymyssarjan väittämät ja kysymykset 85-prosenttisesti oikein.

Kysymyspatteriston avulla kouluruokailun järjestäjä voi tarkistaa, toimiiko hän hyvien käytäntöjen mukaisesti. Tarkistuslistassa on 45 kohtaa, ja se sisältää kysymyksiä laadukkaan kouluruokailun eri osa-alueista.

Kouluruokadiplomi on osa maa-ja metsätalousministeriön rahoittamaa ja Ammattikeittiöosaajat ry:n koordinoimaa laatuketjuhanketta ( Herkkuammatti).

Yrityskumppaneina toimivat Blue Service Patrners Oy, Electrolux Professional Oy, Heinon Tukku Oy ja Sodexo Oy.

Kouluruokadiplomi-kysymyssarjan rakentamiseen ovat Ammattikeittiöosaajien lisäksi osallistuneet kampanjan asiantuntijaryhmä ja pilottikoulut.
kouluruokadiplomi.fi

Suurtalousalan yhteistyöjärjestö FIDA ry:n nimi muuttuu Ammattikeittiöosaajat ry:ksi 12.9.2012

Uusi nimi ja logo kuvaavat oivallisesti järjestön ydintoimintaa ammattikeittiöosaajien kohtaamispaikkana ja koulutusfoorumina. Suurin osa jäsenistöstä toimii ammattikeittiöiden tuotanto-, esimies-, tuotesuunnittelu- tai opetustehtävissä. Sana osaaja viittaa monenlaiseen osaamiseen. ”Toimimme ammattimaisen ruoanvalmistuksen taitavina osaajina ja organisoijina, mutta jäseniltämme löytyy osaamista myös ravitsemustiedon tuottamisessa ja sen soveltamisessa ruokapalveluiden käyttöön”, kertoo toiminnanjohtaja Marjut Huhtala.

Puheenjohtaja Toini Linnanmäen mielestä vanha nimi oli oman aikansa lapsi: ”Vaikka nimi ei yhdistystä ja toimintaa pahenna, niin järjestömme uusi nimi kertoo aiempaa selvemmin, keitä olemme: Ammattikeittiöosaajia. Nimi kattaa kaikki ammattikeittiöalalla työskentelevät osaajat lokeroimatta ravintola-, myynti- tai suurkeittiöpuolella toimivia.”

Järjestön toiminnan ydin täydennyskouluttajana säilyy. Järjestöllä on myös tärkeä rooli verkostojen luojana ja ammattikeittiöalan ajankohtaisen tiedon jakajana. Yhdistyksen nuorempaan kaartiin kuuluva johtokunnan jäsen Anssi Kaikkonen kokee saavansa paljon Ammattikeittiöosaajien aktiivijäsenyydestä: ”Nuorena koen olevani etuoikeutettu saadessani rakentaa verkostoani laaja-alaisemmin kuin omassa työssäni olisi mahdollista. Yhdistyksen tilaisuuksissa ja niiden epävirallisissa osuuksissa käydään usein hyviä ja mielenkiintoisia keskusteluja erityylisistä keittiöistä ja toimintatavoista. Omaa alatuntemusta rikastuttaa erityisesti kokemusten vaihto eri-ikäisten ja eri koulutustaustaisten jäsenten kanssa. Olen omalla osallistumisellani päässyt (ensin ajattelin joutunut) alueyhdistykseni johtokuntaan ja sitä kautta vaikuttamaan toimintaamme. Nyt toimin myös koko yhdistyksen johtokunnassa. Yhdistys antaa varmasti jotakin kaikille, jotka vain ennättävät käymään aluetilaisuuksissa ja koulutuspäivillä.”

Logo viestii tekemisen meininkiä

Ammattikeittiöosaajat ry:n kruunu-logo kuvaa kahdella pääelementillään lautasella ja lautasia kannattelevilla ihmishahmoilla toiminnan ytimen. Kruunun alaosa koostuu ovaalista tarjotinaiheesta ja merkitsee foorumia tai kohtaamispaikkaa. Kruunun yläosan muodostaa kolme ihmistä kannattelemassa yhdessä lautasia. Kuvaosa ilmentää yhteistyötä, ammattiylpeyttä, saavuttamisen iloa, positiivista henkeä ja dynaamisuutta. Logon punaoranssi yläosa on samalla lämmin, energinen ja moderni. Alaosan ovaalin keskiharmaa sävy tukee ja sitoo kuvailmaisun kruunua muistuttavaksi. Neutraali harmaa luo tasapainoa ja arvokkuutta sekä toimii viitteenä keittiömaailman metallipintoihin.

Nimenmuutoksen myötä verkkosivujen visuaalisuuteen on panostettu

Nimenmuutoksen yhteydessä koko järjestön visuaalinen viestintäympäristö uudistuu. Tämä näkyy parhaiten uusilla kotisivuilla www.amko.fi

Sivuston sisältöpohjaa ja käyttäjäystävällisyyttä on parannettu ja kuvallisuutta lisätty. Sivujen ruokakuvat kuvaavat ammattikeittiömaailmaa modernina ja kutsuvana tulevaisuuden toimialana. Henkilökuvissa ammattikeittiöosaajat tekevät työtään normaalissa työympäristössään tai ovat mukana järjestön toiminnassa.

Alueiden nimissä muutoksia

Yhdistyksen nimenmuutoksen yhteydessä uusiutuvat myös alueyksiköiden nimet (ent. alueFIDAT). Entiset nimet kuvasivat alueita kaupungeittain. Uudet maakunnittaiset alueet kuvaavat paremmin jäsenistömme todellista asuin- tai toimipaikkaa.

Vanhat ja uudet aluenimitykset:

Helsinki -> Pääkaupunkiseutu, Hyvinkää -> Uusimaa, Hämeenlinna -> Kanta-Häme, Joensuu -> Pohjois-Karjala, Jyväskylä -> Keski-Suomi, Kouvola – > Kymenlaakso, Kuopio -> Savo, Lahti -> Päijät-Häme, Lappeenranta – > Etelä-Karjala, Oulu -> Pohjois-Pohjanmaa, Pori -> Satakunta, Rovaniemi -> Lappi, Seinäjoki -> Pohjanmaa, Tampere -> Pirkanmaa, Turku -> Varsinais-Suomi

Uusi logo ja järjestön nimi ovat käytössä 12.9.2012 alkaen. Järjestön Y-tunnus (0222472-9) pysyy ennallaan.

Ammattikeittiöosaajat ry toimii valtakunnallisena ravitsemisalan asiantuntija- ja täydennyskoulutusjärjestönä. Järjestö edistää jäsentensä toimialan yhteiskunnallista arvostusta, ottaa kantaa alan ajankohtaisiin kysymyksiin ja välittää ajantasaista tietoa ruokapalveluammattilaisten työn tueksi.
Henkilöjäseniä järjestössä on n. 1 600, joista valtaosa toimii ammattikeittiöalan tuotanto-, esimies-, tuotesuunnittelu- tai opetustehtävissä. Yritysjäseniä on nelisenkymmentä.

Järjestö toimittaa 4 kertaa vuodessa ilmestyvää AmmattikeittiöOsaaja-jäsenlehteä, jonka teemoissa pureudutaan yhdistyksen toiminnan lisäksi ravitsemisalaan laajemminkin ajankohtaisin artikkelein ja taustoitetuin haastatteluin. Myös yhdistyksen ylläpitämillä verkkosivustoilla amko.fi ja herkkuammatti.fi on päivittäin luettavissa ajankohtaisia ruoka- ja ravitsemisalan uutisia sekä ammattilaisten haastatteluja.

Ammattikeittiöosaajat ry järjestää vuosittain ajankohtaisia täydennyskoulutuspäiviä, joissa käsitellään varsin kattavasti ammattikeittiöalan tuoreimpia innovaatioita ja toimialan kehitystä, ravitsemukseen liittyviä kysymyksiä ja työyhteisötaitoja. Myös yhdistyksen 15 alueyksikköä organisoivat jäsenilleen alueellisia koulutus- ja verkostoitumistapaamisia.